Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás jménem výboru Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP pozval na XXXVII. konferenci Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP – Štemberovy dny.

Cesty biologických procesu jsou mnohdy nevyzpytatelné. Ostatně o tom bychom mohli jako perinatologové hodně vyprávět. Biologické chování koronaviru, který způsobil celosvětovou pohromu, je velmi nevyzpytatelné. V době psaní těchto řádek stojíme před další pandemickou vlnou variantou omicron. Moc bych si přál, aby naše již dvakrát odložená konference proběhla letos na jaře konečně prezenčně, v klidné přátelské atmosféře.

 

Pomyslnou štafetu organizace této významné akce přebíral Středočeský kraj. Podle územní rozlohy i počtu obyvatel je největším českým krajem. Má 12 okresů, a také 12 porodnických zařízení, a proto, s výjimkou Prahy, v Čechách i nejvíce porodů.

 

Aniž si to kdo z nás často uvědomí, péče o matku a dítě zaznamenává rychlé, mnohdy i převratné změny. Naše země nezůstává pozadu. A tím, že stavíme na pevných základech, které před více než půlstoletím poctivě založily generace našich předchůdců, tak v poslední době každoročně dosahujeme perinatologických výsledků, které řadí naši zemi mezi nejlepší na světě. Česká republika se stala jedním z nejbezpečnějších míst na světe pro porod člověka.

 

Organizační výbor se rozhodl, že nadcházející konference nebude zaměřena monotematicky, ale že proběhne komplexnější bilancování dnešního stavu české perinatologie. Vystoupí experti, často autoři našich doporučených postupů, s cílem popsat jednotlivé úseky péče o matku a dítě z hlediska časového průběhu těhotenství.

Vzhledem ke své geografické poloze nemá Středočeský kraj, na rozdíl od ostatních krajů, své sídlo umístěno na vlastním území, ale v Praze. Naše metropole má jinak status samostatného kraje a je Středočeským krajem zcela obklopena. Proto padl i výběr kongresového místa na Prahu, resp. Novou budovu Národního muzea. Budova má nesmírně zajímavou historii. Objekt byl původně pražskou burzou, poté parlamentem, pak místem rozhlasové stanice (Rádio Svobodná Evropa) a nyní je muzeem.

Postupem doby se stala budova svědkem mnoha historických událostí. Byl zde novelizován tzv. pendrekový zákon, byl zde vypuštěn ústavní zákon o vedoucí úloze Komunistické strany Československa, vystoupili tu významní světoví politici jako Michail Gorbačov, Francois Mitterrand, Margaret Thatcherová, George Bush starší, Helmut Kohl nebo britská královna Alžběta II. Ve zdech budovy přijalo Federální shromáždění v roce 1992 ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní republiky. Původně společný stát se 1. ledna 1993 rozdělil na Českou a Slovenskou republiku. Avšak politické rozhodnutí se nestalo překážkou, aby v této budově později neprobíhaly významné a opět společné česko-slovenské porodnické kongresy, sympozia a workshopy, mezi které se řadí i naše XXXVII. konference Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP – Štemberovy dny.

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prezident konference

 

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

předseda Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS  ČLS JEP

 

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha