_AAR8096-HDR__EXP_edited
_AAR7976-HDR__EXP_edited
NB NM

Připravujeme pro Vás 
XXXVIII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
20. - 22. dubna 2023, Dolní Morava

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha