VŠEOBECNÉ INFORMACE

gap 10
Termín konání: 18. – 20. dubna 2024
Místo konání: OREA HOTEL PYRAMIDA • Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
Pořádá: Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny
České gynekologické a porodnické společnosti
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.