Social program

Možnosti ubytování budou zveřejněny v průběhu ledna 2021. Domlouváme pro Vás přívětivé ceny hotelů v blízkém okolí konání konference.

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

duben 2022, Praha