HLAVNÍ TÉMA

„Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2022“

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha