HLAVNÍ TÉMA

„Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2021“

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

duben 2022, Praha