Social program

STORNO POPLATKY

Registrační poplatek

  • do   2.3.2022 bez storno poplatků

  • od   3.3.2022 do 20.3.2022 storno poplatek   50 % ze stornované objednávky

  • od 21.3.2022                       storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Společenský večer a stravování

  • do 24.3.2022 bez storno poplatků

  • od 25.3.2022 storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Ubytování

  • do   3. 3. 2022 bez storno poplatků

  • od   4. 3. 2022 do 12. 3. 2022 storno poplatek   30 % ze stornované objednávky

  • od 13. 3. 2022 do 21. 3. 2022 storno poplatek   60 % ze stornované objednávky

  • od 22. 3. 2022 do 28. 3. 2022 storno poplatek   80 % ze stornované objednávky

  • od 29. 3. 2022                         storno poplatek 100 % ze stornované objednávky

 

Storno Vaší objednávky bude provedeno pouze na základě zaslání písemné žádosti e-mailem na sekretariát konference

BOS. org s.r.o.; sekretariat@bos-congress.cz. Přijetí storna obdržíte e-mailem.

 

Vrácení poplatků

Storno v termínu bez storno poplatků – jednorázový administrativní poplatek 100 Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet.

Storno v termínu se storno poplatky – po odečtení storno poplatku Vám bude platba vrácena zpět na účet, z kterého byla uhrazena Vaše platba.

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha