Social program

SPOLEČENSKÁ VEČEŘE

8. 4. 2022  20.00 – 23.00                                                        1.000 Kč

 

Místo konání: LOĎ BOHEMIA RHAPSODY – vyhlídková plavba

Program: rautové pohoštění

 

Čas nástupu na loď:  19.40 – 19:55

Čas odplutí:                  20.00

Čas návratu:                 23.00

 

Místo nástupu: Přístaviště Čechův most, Dvořákovo nábřeží, můstek č. 1

 

Oběd a společenský večer si, prosím, rezervujte při Vaší registraci na konferenci. Žádáme účastníky, kteří požadují bezlepkové občerstvení o přestávkách a neobjednávají si oběd, aby tuto skutečnost uvedli do poznámky v registračním formuláři. Při registraci se, prosím, informujte, kde pro Vás bude občerstvení připraveno.

ODJEZD AUTOBUSU NA SPOLEČENSKÝ VEČER

Pátek 8. 4. 2022

ODJEZD NA SPOLEČENSKÝ VEČER

Hotel Don Giovanni    19:20 hod. - sraz před hotelem

Hotel Downtown         19:30 hod. - sraz před hotelem

ODJEZD  ZE SPOLEČENSKÉHO VEČERA

Přístaviště Čechův most, Dvořákovo nábřeží, můstek č. 1    23:15 hod.

Do hotelů Don Giovanni a Downtown  jede stejný autobus. 

bohemia-rhapsody007-4-8314.jpg
bohemia-rhapsody002-5-5857.jpg
bohemia-rhapsody005-4-8312.jpg

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha