ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE - změny v programu vyhrazeny

ČTVRTEK 7. 4. 2022

 

  13.00 – 18.30       Registrace účastníků

 

  14.00 – 17.00       Workshop pro porodní asistentky a lékaře

                               Intrapartální kardiotokografie a hypoxie plodu

                               (Hruban L., Přáda J.)

 

  15.00 – 16.00       Jednání stávajícího výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

  16.00 – 17.00       Jednání nově zvoleného výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

  17.00 – 18.00       Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology

  18.30 – 20:00       Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

 

 

PÁTEK 8. 4. 2022

 

  08.00 – 08.45    Zahájení konference

                            Pařízek A.:         Úvodní slovo prezidenta konference

                            Kacerovský M.: Informace z výboru SPFM

                            Straňák Z.:         Informace z výboru ČsNeo

 

 08.45 – 10.25                         Blok I.

 Předsedající:      Kacerovský M., Pařízek A., Velemínský M.

 08.45 – 09.05     Velebil P.:          Česká republika – perinatologické výsledky

 09.05 – 09.25     Plavka R.:         Současná neonatologie v České republice. Odkud a kam jdeme?

 09.25 – 09.45     Krofta L.:           Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně

 09.45 – 10.05     Ľubušký M.:      Dispenzární péče v těhotenství

 10.05 – 10.25                               Diskuse

 

10.25 – 10.45      Přestávka, občerstvení

 

 10.45 – 12.45                        Blok II.

Předsedající:       Měchurová A., Velebil P., Vavřinková B.

10.45 – 11.05      Korbel M.:         Trofoblastická nemoc

11.05 – 11.25      Procházka M.:   Role genetiky v současné perinatologii a fetomaternální medicíně

11.25 – 11.45      Kacerovský M.: Předčasný porod

11.45 – 12.05      Krofta L.:           Vícečetné těhotenství

12.05 – 12.25      Vlk R.:               Růstová restrikce plodu

12.25 – 12.45                                Diskuse

 

12.45 – 13.45      Oběd, prohlídka posterů

 

12.45 – 12.55      Koucký M.:        Trombotické mikroangiopatie a těhotenství – problematika diferenciální diagnostiky TTP,   

                                                      HELLP Syndrom a aHUS a možnosti léčby  

 

13.45 – 15.45                          Blok III.

Předsedající:       Ľubušký M., Procházka M., Korečko V.

13.45 – 14.05      Šimják P.:          Diabetes mellitus v těhotenství

14.05 – 14.25      Šimetka O.:       Hypertenzní onemocnění v těhotenství

14.25 – 14.45      Binder T.:           Nejzávažnější hematologická onemocnění v těhotenství

14.45 – 15.05      Hruban L.:         Preindukce/indukce vaginálního porodu

15.05 – 15.25      Janků P.:            Hypoxie plodu

15.25 – 15.45                                Diskuse

 

15.45 – 16.00      Přestávka, občerstvení  

 

16.00 – 18.00                          Blok IV.   Volná sdělení

Předsedající:       Janků P., Šimetka O., Henčlová M.

16.00 – 16.10      Hanulíková P.: Těhotenství a roztroušená skleróza – analýza souboru v ČR

16.10 – 16.20      Koucký M.:       Management previabilního PPROM na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze

16.20 – 16.30      Dunajová K.:    Vliv předčasného odtoku plodové vody před 22. týdnem těhotenství (PPROM) na mortalitu

                                                     a závažnou morbiditu živě narozených novorozenců 

16.30 – 16.40      Vaňková D.:      Pozdní růstová restrikce plodu, její diagnostika,  

                                                     management a možnosti ovlivnění perinatálního outcome

16.40 – 16.50      Vojtěch J.:        Využití angiogenních faktorů v detekci pozdní formy fetální růstové restrikce (LATE-ONSET FGR)

16.50 – 17.00      Seidlová D.:      Peripartální anemie                          

17.00 – 17.10      Macková K.:      Kombinovaná preindukce porodu Foleyovým katetrem s prostaglandiny E1 a E2,

                                                      prospektivní randomizovaná studie

17.10 – 17.20      Zahumenský J.: Nepostupujúci pôrod v I. dobe pôrodnej

17.20 – 17.30      Pilka R.:            Císařský řez po laparoskopické hysterosakropexi - jeden z trendů v porodnictví?

17.30 – 17.40      Špaček R.:        Vaginální porod po dvou předchozích císařských řezech

17.40 – 17.50      Horáková J.:     Užití B-Lynchova kompresního stehu dělohy v léčbě hypotonie děložní při císařském řezu  

17.50 – 18.00      Šebela A.:         Prevence poporodní deprese: screening a krokový systém péče

 

19.20 – 23.00      Odjezd na společenskou večeři

 

SOBOTA 9. 4. 2022

 

09.00 – 11.00                        Blok V.

Předsedající:       Binder T., Vlk R., Pilka R.

09.00 – 09.20      Šimetka O.:      Extrakční metody v dnešním porodnictví

09.20 – 09.40      Janků P.:          Placenta accreta spektrum

09.40 – 10.00      Kaščák P.:        Císařský řez – postavení v dnešním porodnictví

10.00 – 10.20      Bláha J.:           ČR – porodnická anestezie v roce 2022

10.20 – 10.40      Pařízek A.:        Peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK)

10.40 – 11.00                                Diskuse

 

11.00 – 11.30      Přestávka, občerstvení

 

11.30 – 13.10                         Blok VI.

Předsedající:       Kacerovský M., Pařízek A., Gloserová P.

11.30 – 11.50      Hubáček P.:      Virové infekce v těhotenství

11.50 – 12.10      Adámková V.:   Role antibiotik v dnešní perinatologii a fetomaternální medicíně

12.10 – 12.30      Kvasnička J.:    Trombembolická nemoc v perinatologie

12.30 – 12.50      Měchurová A.:  Sepse v šestinedělí

12.50 – 13.10                               Diskuse

13.10 – 13.45                               Take home message

13.45                    Pařízek A.:       Závěr konference

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha