ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE - změny v programu vyhrazeny

ČTVRTEK 15.4.2021

14.00 – 20.00             Registrace

15.00 – 18.00             Workshop pro porodní asistentky a lékaře

                                   Hruban L., Intrapartální monitorování plodu - hypoxie plodu - kazuistiky

15.00 – 17.00             Jednání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

17.00 – 18.00             Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology

18.30 – 20.00             Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

20.00 – 22.00             Přípitek na uvítanou v budově Národního Muzea

PÁTEK 16.4.2021

  7.30 – 18.00             Registrace

  8.00 – 18.00             Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

 

  8.00 –   8.45             Zahájení konference

                                   Kacerovský M..:    Informace z výboru SPFM

                                   Dort J.:          Informace z výboru ČsNeo

  8.45 – 10.25             Blok I:

Koordinátoři:            Velebil P., Plavka R., Krofta L., Ľubušký M.

  8.45 –   9.05             Velebil P.:     Česká republika – perinatologické výsledky

  9.05 –   9.25             Plavka R.:    Současná neonatologie v České republice. Odkud a kam jdeme?    

  9.25 –   9.45             Krofta L.:      Role ultrazvuku v dnešní perinatologie a fetomaternální medicíně

  9.45 – 10.05             Ľubušký M.: Dispenzární péče v těhotenství

10.05 – 10.25             Diskuse

10.25 – 10.45             Přestávka na kávu

10.45 – 12.45             Blok II:

Koordinátoři:            Korbeľ M., Procházka M., Krofta L., Kacerovský M., Vlk R.

10.45 – 11.05             Korbel M.:         Trofoblastická nemoc

11.05 – 11.25             Procházka M.:   Role genetiky v současné perinatologii a fetomaternální medicíně

11.25 – 11.45             Kacerovský M.: Předčasný porod

11.45 – 12.05             Krofta L.:           Vícečetné těhotenství

12.05 – 12.25             Vlk R.:               Růstová restrikce plodu

12.25 – 12.45             Diskuse

 

12.45 – 13.45            Oběd, prohlídka posterů

13.45 – 15.45             Blok III:

Koordinátoři:            Binder T., Janků P., Hruban L., Šimetka O., Šimják P.

13.45 – 14.05             Šimják P.:     Diabetes mellitus v těhotenství

14.05 – 14.25             Šimetka O.:  Hypertenzní onemocnění v těhotenství

14.25 – 14.45             Binder T.:     Nejzávažnější hematologická onemocnění v těhotenství

14.45 – 15.05             Hruban L.:    Preindukce/indukce vaginálního porodu

15.05 – 15.25             Janků P.:      Hypoxie plodu

15.25 – 15.45             Diskuse

15.45 - 16.00             Přestávka na kávu

16.00 – 18.25             Blok IV:             Volná sdělení

Koordinátoři:            Bydžovská I., Korečko V., Koucký M., Michalec I., Vavřinková B.

16.00 – 16.15             Novotná M.:      „Downův syndrom – o čem jsme zapomněli hovořit“ (15 min)

16.15 – 16.25             Benešová M.:    Klinický význam rutinního ultrazvukového screeningu restrikce ve třetím trimestru gravidity

16.25 – 16.35             Hanulíková P.:   Těhotné s autoimunitním onemocněním – analýza Komplikací v ÚPMD

16.35 – 16.45             Hašlík L.:           Intrauterinní léčba sakrokokcygeálního teratomu plodu

16.45 – 16.55             Havránek E.:     Poporodní pneumomediastinum a podkožní emfyzém

16.55 – 17.05             Krofta L.:           TRUFFLE 2: Identifikace plodů se zvýšeným perinatálním rizikem ve III. trimestru gestace –       

                                                             výsledky studie proveditelnosti

17.05 – 17.15            Laštůvka Z., Korečko V.:  Analýza císařských řezů pomocí Robsonovy klasifikace ve vybraných perinatologických                                                               centrech v ČR v roce 2019 a 2020

17.15 – 17.25            Ondrová S.:       Biochemické markery kardiální a placentární dysfunkce v těhotenství s růstovou restrikcí plodu

17.25 – 17.35            Pilka R.:             Císařský řez po laparoskopické hysterosakropexi – jeden z trendů v porodnictví?

17.35 – 17.45            Šmerdová M.:    Extrémně dlouhá gravidita

17.45 – 17.55            Vávra K.:            Užití B-Lynchova kompresního stehu dělohy v léčbě hypotonie děložní při císařském řezu

17.55 – 18.05            Vojtěch J.:          Využití angiogenních faktorů v detekci pozdní formy fetální růstové restrikce (late-onset FGR)

18.05 – 18.15            Záhumenský J.: Nepostupující porod v I. době porodní

18.15 – 18.25            Miřátská P.:        Vaginální porod po 2SC

SOBOTA 17.4.2021

  8.00 – 13.45             Registrace

  8.00 – 13.45             Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

  8.30 – 11.00             Blok V:

Koordinátoři:            Pařízek A., Bláha J., Šimetka O., Kaščák P., Huml K.

  8.30 –   8.50             Pařízek A.:   Česká republika – perinatologické výsledky

  8.50 –   9.10             Šimetka O.:  Extrakční metody v dnešním porodnictví

  9.10 –   9.30             Janků P.:      Morbidně adherující placenta

  9.30 –   9.50             Kaščák P.:    Císařský řez – postavení v dnešním porodnictví

  9.50 – 10.10             Bláha J.:       ČR – porodnická anestezie v roce 2020

10.10 – 10.30             Pařízek A.:   Peripartální život ohrožující krvácení (PŽOK)

10.30 – 11.00             Diskuse

11.00 – 11.30             Přestávka na kávu

11.30 – 13.10             Blok VI:

Koordinátoři:            Adámková V., Kvasnička J., Měchurová A. Hubáček P., Gloserová P.

11.30 – 11.50             Hubáček P.:       Virové infekce v těhotenství

11.50 – 12.10             Adámková V.:    Role antibiotik v dnešní perinatologii a fetomaternální medicíně

12.10 – 12.30             Kvasnička J.:    Trombembolická nemoc v perinatologii

12.30 – 12.50             Měchurová A.:  Sepse v šestinedělí

12.50 – 13.10             Diskuse

13.10 – 13.45             Take home message

 

13.45                          Pařízek A.:                Závěr konference

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

duben 2022, Praha