ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

11.4.2019 ČTVRTEK                          

14.00 – 20.00         REGISTRACE

 

15.00 – 18.00         Workshop pro porodní asistentky a lékaře

„Hypoxie plodu“

Garant: MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.    

 

14.00 – 17.00         Jednání výboru SPFM

17.00 – 18.00         Setkání s regionálními perinatology

 

12.4.2019 PÁTEK

07.30 – 18.00         REGISTRACE

 

8.00 – 8.30   Zahájení konference       

                     Kacerovský: Informace z výboru SPFM

                     Dort: Informace z výboru ČsNeo

 

Blok I: Ukazatelé péče o plod, matku a dítě v ČR a SR

Koordinátoři: Kacerovský, Měchurová, Peschout

8.30 –   8.50          Velebil: Analýza výsledků perinatální péče v ČR za rok 2018

8.50 –   9.10          Plavka: Analýza výsledků neonatologické péče v ČR za rok 2018

9.10 –   9.25          Velebil: Mateřská mortalita v ČR za rok 2018

9.25 –   9.40          Zoban: Pozdní morbidita extrémně a velmi nedonošených novorozenců

9.40 – 10.00          Korbel: Analýza perinatální a mateřské mortality v SR za rok 2017

 

10.00 – 10.30         PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

Blok II: Těhotenství ve vyšším věku I.

Koordinátoři:  Janků, Ľubušký, Pařízek

10.30 – 11.10         Velebil: Těhotenství ve vyšším věku

11.10 – 11.30         Machač: Koncepce u žen ve vyšším věku

11.30 – 11.50         Matura: Riziko časných těhotenských ztrát ve vyšším věku

11.50 – 12.10         Procházka: Vrozené vývojové vady plodu a vyšší věk těhotné ženy

12.10 – 12.30         Binder: Těhotenství s velkým časovým odstupem

 

12.30 – 13.30         PŘESTÁVKA NA OBĚD, PROHLÍDKA POSTERŮ

 

Blok III: Těhotenství ve vyšším věku II.

Koordinátoři: Binder, Procházka, Velebil

13.30 – 14.00         Měchurová, Křepelka: Riziko komplikací u těhotných žen starších 40 let, kazuistiky

14.00 – 14.20         Kacerovský: Předčasný porod u těhotných žen ve vyšším věku

14.20 – 14.40         Ľubušký: Preeklampsie a růstová restrikce plodu u těhotných žen ve vyšším věku

14.40 – 15.00         Vlk: Riziko mrtvorozenosti u těhotných žen ve vyšším věku

15.00 – 15.20         Janků: Management ideální prenatální péče u těhotné ženy ve vyšším věku

15.20 – 15.40         Pařízek: Management vedení porodu u těhotné ženy ve vyšším věku

 

15.40 – 16.00         PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

Blok IV: Volná sdělení

Koordinátoři: Vavřinková, Velemínský, Vlk

16.00 – 16.10         Záhumenský: Vývoj vekovej štruktúry rodičiek a pôrodnej váhy plodov za posledných 18 rokov na II. Gynekologicko pôrodníckej klinike

                               LF UK podľa jednotlivých skupín Robsonovej klasifikácie;  Vplyv veku matky a pôrodnej váhy plodu na frekvenciu cisárskych rezov

                               v týchto skupinách

16.10 – 16.20         Zemanová: Rodičky vyššího věku v Krajské nemocnici v Liberci

16.20 – 16.30         Lajtman: Ekonomické aspekty perinatologické péče ve vyšším věku

16.30 – 16.40         Korečko: Analýza císařských řezů pomocí Robsonovy klasifikace ve vybraných perinatologických centrech ČR za rok 2018

16.40 – 16.50         Solárová: Perinatologické výsledky u těhotenství komplikovaných eklampsií – analýza případů z let 2008-2018

16.50 – 17.00         Miřatská: Extrémní hodnoty poměru sFlt/PlGF a jejich souvislost s rozvojem závažných těhotenských komplikací a nutností ukončení

                               těhotenství

17.00 – 17.10         Fousek: PCR vs. ACR v diagnostice proteinurie těhotných s podezřením na preeklampsii

17.10 – 17.20         Huml: Profylaktická okluze hypogastrických arterií při císařském řezu u poruch placentace

17.20 – 17.30         Hašlík: Výsledky Centra fetální medicíny za období 2012-2018

17.30 – 17.40         Koucký: Nízké sérové koncentrace manan vázajícího lektinu jsou spojeny s rizikem kratšího trvání těhotenství a nižší porodní                                               hmotností novorozenců

17.40 – 17.50         Hanulíková: Péče o těhotné ženy se systémovým autoimunitním onemocněním v ÚPMD

17.50 – 18.00         Vinklerová: Nádory trávicího traktu v těhotenství – soubor kazuistik

 

20.00 – 24.00         SPOLEČENSKÝ VEČER

 

13.4.2019 SOBOTA

08.00 – 13.00         REGISTRACE

 

Blok V: Těhotenství ve vyšším věku III.

Koordinátoři: Bydžovská, Huml, Korečko

   8.30 –   8.50        Roztočil: Starší rodička v horizontu 40 let

   8.50 –   9.10        Kaščák: Těhotenství ve vyšším věku na Slovensku

   9.10 –   9.30        Kameníková: Těhotenství ve vyšším věku – pohled porodní asistentky

   9.30 –   9.50        Krejčí: Těhotenství ve vyšším věku – pohled internisty

   9.50 – 10.10        Krámská: Těhotenství ve vyšším věku – pohled psychologa

10.10 – 10.30        Kantor: Těhotenství ve vyšším věku – pohled neonatologa

                     

10.30 – 11.00        PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

Blok VI: Doporučené postupy a různé

Koordinátoři: Kacerovský, Pařízek, Procházka

11.00 – 11.20         Ľubušký: DP - Zásady dispenzární péče v těhotenství

11.20 – 11.40         Ľubušký: DP - Ultrazvuková vyšetření v průběhu prenatální péče 

11.40 – 12.00         Vlk: DP - Management hypertenzních onemocnění v těhotenství

12.00 – 12.20         Křepelka: Komplikace domácích porodů – aktuální data

12.20 – 12.40         Peschout: Vývoj perinatologie na Vysočině

 

12.40 – 12.50         Závěr konference

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

2. – 4. dubna 2020, Praha

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS.org.png

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Kateřina Alexová

Tel:    +420 257 211 354

Email: alexova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2019 BOS. org s. r. o.   www.perinatologie.org

Formulář pro Vaše dotazy, neslouží k registraci:

  • Facebook