Sponsors & Exhibition

PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ

Organizátoři konference připravili širokou nabídku partnerských možností.

Součástí konference bude rovněž výstava zdravotnických firem. 

Pro zaslání kompletní nabídky pro partnery a vystavovatele a zodpovězení Vašich dotazů, týkajících se partnerství a výstavy, se prosím obraťte na Sekretariát konference.

SEKRETARIÁT KONFERENCE

Bc. Květuše Petáková

Tel.:    +420 475 214 224

GSM: +420 702 055 495

Email: petakova@bos-congress.cz

  

 

BOS. org s.r.o.

Kekulova 615/38

400 01 Ústí nad Labem  

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha