Mapa a doprava
Místo konání konference

Nová budova Národního muzea

Vinohradská 52/1

110 00 Praha

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha