SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS. org s. r. o.

Kekulova 615/38

400 01  Ústí nad Labem

Bc. Květuše Petáková

Tel.:    +420 475 214 224

GSM: +420 702 055 495

Email: petakova@bos-congress.cz

 

www.bos-congress.cz

 

REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ

Naděžda Baníková

BOS. org s. r. o.

Kekulova 615/38

400 01 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 531 098

         +420 475 207 082

Email: info@bos-congress.cz

Kancelář Praha

BOS. org. s. r. o.

U Michelského mlýna 1535/8a

140 01  Praha 4

Email: praha@bos-congress.cz

Kancelář Ostrava

BOS. org s. r. o.

FN Ostrava-Domov sester

17. listopadu 1790/5

708 52  Ostrava - Poruba

Tel.:   +420 595 136 808

Email: ostrava@bos-congress.cz

 

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha