Hlavní informace

 

TERMÍN KONÁNÍ

duben 2022

MÍSTO KONÁNÍ

Nová budova Národního muzea

Vinohradská 52/1

110 00 Praha

 

POŘADATEL KONFERENCE

Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny

České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

PREZIDENT KONFERENCE

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

 

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

 

VĚDECKÁ RADA A ORGANIZAČNÍ VÝBOR

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

MUDr. Petr Janků, Ph.D.

doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

prof. MUDr. Marek Lubušký, Ph.D.

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D.

MUDr. Petr Velebil, CSc.

MUDr. Radovan Vlk

                                                                                    

HLAVNÍ TÉMA

„Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2021“

Certifikáty

LÉKAŘI – akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY a PORODNÍ ASISTENTKY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a farmaceutických asistentů jako taková bude registrována u České asociace sester.
Sestrám a porodním asistentkám bude předáno potvrzení o účasti.

Certifikáty a potvrzení o účasti budou vydávány po skončení konference.

Show More

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

duben 2022, Praha

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS.org.png

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Mgr. Eva Černá

Tel.:    +420 475 214 224

GSM: +420 702 055 495

Email: cerna@bos-congress.cz

© 2020 BOS. org s. r. o.   www.perinatologie.org

Formulář pro Vaše dotazy, neslouží k registraci:

  • Facebook