HARMONOGRAM PROGRAMU

ČTVRTEK 15.4.2021

14.00 – 20.00             Registrace

15.00 – 18.00             Workshop pro porodní asistentky a lékaře

15.00 – 17.00             Jednání výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

17.00 – 18.00             Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology

18.30 – 20.00             Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

20:00 – 22.00             Přípitek na uvítanou

PÁTEK 16.4.2021

07.30 – 18.00             Registrace

08.00 – 18.00             Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

08.00 – 12.45             Odborný program

12.45 – 13.45             Oběd, prohlídka posterů

13.45 – 18.25             Odborný program

20.00 – 23.00             Společenský večer

SOBOTA 17.4.2021

08.00 – 13.45             Registrace

08.00 – 14.00             Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

08.30 – 13.45             Odborný program

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

duben 2022, Praha