HARMONOGRAM PROGRAMU

ČTVRTEK 7. 4. 2022

13.00 – 18.30         Registrace

14.00 – 17.00         Workshop pro porodní asistentky a lékaře

15.00 – 16.00         Jednání stávajícího výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

16.00 – 17.00         Jednání nově zvoleného výboru SPFM ČGPS ČLS JEP

17.00 – 18.00         Setkání výboru SPFM s regionálními perinatology

18.30 – 20:00         Společná pracovní večeře výboru SPFM s regionálními perinatology

 

PÁTEK 8. 4. 2022

07.00 – 18.00         Registrace

08.00 – 18.00         Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

08.00 – 12.45         Odborný program

12.45 – 13.45         Oběd

13.45 – 18.00         Odborný program

20.00 – 23.00         Společenská večeře – plavba lodí

 

SOBOTA 9. 4. 2022

08.30 – 14.00         Registrace

08.30 – 14.00         Doprovodná výstava firem a zdravotnické literatury

09.00 – 13.45         Odborný program

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha