DŮLEŽITÁ DATA

      20.  5. 2020   Program je již zveřejněn na stránkách konference

      15.12. 2020   Otevření pasivní registrace, aktivní registrace nebude spuštěna, do programu jsou zařazeny registrované

                            příspěvky z roku 2020

      10.  2. 2021   Sleva za včasnou registraci

      22.  2. 2021   Termín úpravy abstraktů přednášek a posterů do sborníku

        5.  3. 2021   Termín nahrání elektronického posteru

15.-17.  4. 2021   XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY,

                            ŠTEMBEROVY DNY

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

duben 2022, Praha

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS.org.png

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Mgr. Eva Černá

Tel.:    +420 475 214 224

GSM: +420 702 055 495

Email: cerna@bos-congress.cz

© 2020 BOS. org s. r. o.   www.perinatologie.org

Formulář pro Vaše dotazy, neslouží k registraci:

  • Facebook