DŮLEŽITÁ DATA

      20. 5. 2020   Program je již zveřejněn na stránkách konference

        1. 8. 2020   Otevření pasivní registrace, aktivní registrace nebude spuštěna, do programu jsou zařazeny registrované

                           příspěvky z roku 2020

      10. 2. 2021   Sleva za včasnou registraci

      22. 2. 2021   Termín úpravy abstraktů přednášek a posterů do sborníku

        5. 3. 2021   Termín nahrání elektronického posteru

15.-17. 4. 2021   XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY,

                           ŠTEMBEROVY DNY

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

15. – 17. dubna 2021, Praha

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS.org.png

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Bc. Tereza Tkáčová

Tel:    +420 475 534 332

Email: tkacova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2020 BOS. org s. r. o.   www.perinatologie.org

Formulář pro Vaše dotazy, neslouží k registraci:

  • Facebook