DŮLEŽITÁ DATA

     1. 2. 2022     Otevření aktivní a pasivní registrace

   28. 2. 2022     Uzávěrka registrace aktivní účasti (volné sdělení či poster)

   28. 2. 2022     Sleva za včasnou registraci

     1. 3. 2022     Termín úpravy abstraktů přednášek a posterů do sborníku

     7. 3. 2022     Oznámení autorům o zařazení či nezařazení volného sdělení do programu konference

   10. 3. 2022     Zveřejnění finálního programu konference

   20. 3. 2022     Termín nahrání elektronického posteru

7.- 9. 4. 2022     XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE

                                        A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - ŠTEMBEROVY DNY

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha