Aktivní účast - informace, registrace

AKTIVNÍ ÚČAST - informace                               

Důležitá data

     20. 10. 2019            Otevření aktivní a pasivní registrace

      20.  1. 2020            Uzávěrka registrace volných sdělení a zaslání abstraktů přednášek

        7.  2. 2020            Oznámení autorům o přijetí/nepřijetí přednášky do programu

      10.  2. 2020            Sleva za včasnou registraci

      21.  2. 2020            Program

      21.  2. 2020            Termín úpravy abstraktů přednášek a posterů do sborníku

        5.  3. 2020            Termín nahrání elektronického posteru

   2.- 4.  4. 2020            XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE

                                     A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY, ŠTEMBEROVY DNY

HLAVNÍ TÉMA KONFERENCE

"Perinatologie a fetomaternální medicína v roce 2020"

REGISTRACE K AKTIVNÍ ÚČASTI A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
ON-LINE se přihlaste prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI, ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ (viz v horní části stránky šipka vpravo REGISTRACE k aktivní účasti on-line).
Potvrzení o registraci nebo provedení změny Vám bude vždy zasláno na Váš e-mail spolu s Vámi zadanými údaji a včetně odkazu na vložený abstrakt. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstraktů - možno vložit dodatečně.

 

Vyrozumění o přijetí přednášky, e-posteru
Autoři budou o přijetí/nepřijetí přednášky, e-posteru informováni programovým výborem konference, nejpozději 7. 2. 2020 e-mailem. Prezentující autor se zavazuje zúčastnit konference a prezentovat přednášku v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem.

Přijaté abstrakty budou publikovány ve sborníku s ISBN.

Do 21. 2. 2020 budou některé abstrakty vybrány k ústní prezentaci (7 minut prezentace + 3 minuty

diskuze), ostatní budou publikovány formou posteru.


POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZASLÁNÍ ABSTRAKTŮ
Abstrakty se zadávají výhradně v elektronické formě a musejí být podány v termínu.
O přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho zařazení bude autor vyrozuměn e-mailem.
 
Abstrakty musejí obsahovat původní konkrétní výsledky dosažené autory. Vyhněte se obecným formulacím typu "bude diskutováno" nebo "budeme demonstrovat" a vždy čísly uvádějte počty referovaných pacientů, vyšetření a výsledky. Souhrnné referáty typu review, nebo state-of-the-art budou přijímány pouze po předchozí domluvě s organizačním výborem.
Abstrakty nebudou redigovány, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
 
POVINNÉ ÚDAJE REGISTRACE

- prezentující autor (příjmení, jméno)
- pracoviště
- email autora
- preferovaná forma (přednáška/e-poster)
 
FORMÁT ABSTRAKTU
Název (max. 150 znaků vč. mezer, CELÉ VELKÝM PÍSMEM)
Autoři (včetně prezentujícího autora, v závorce číslo afiliace)
      Ve formátu: Příjmení J.1, Příjmení J. 2, Příjmení J.3
Pracoviště – Afilace (pro každého autora, jeden autor může mít i více afiliací)
      Ve formátu: 1Instituce, Oddělení, Město, Stát, 2Instituce, Oddělení, Město, Stát,
Text abstraktu (maximum 4000 znaků vč. mezer)
Struktura abstraktu:
      Úvod, metodika, výsledky, závěr, podpora projektu (vyplňte pouze v případě, že   
      chcete zmínit grantovou či firemní podporu výzkumu).

E - POSTERY

Postery budou prezentovány v elektronické formě na interaktivních dotykových LCD obrazovkách.
E-postery budou vystaveny po celou dobu konference a budou k dispozici všem účastníkům.

Účastníci si mohou samostatně procházet jednotlivé postery na elektronických tabulích.


Pro vypracování Vaší e-posterové prezentace, prosím, dodržujte pokyny pro přípravu e-posteru.

 • E-posterovou prezentaci zašlete nejpozději do 5. 3. 2020 přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI.

 

Příprava E-posteru: E-postery budou prezentovány ve formátu PDF. K výrobě použijte program MS PowerPoint.  Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 52 x 72cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 52 cm), délka je libovolná (poster lze rolovat - posouvat pohybem prstu na obrazovce). Doporučená minimální velikost písma při šířce dokumentu 52 cm je 18-20 bodů (viz šablona v rozměru obrazovky).

E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí "ZOOM", takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.

 

Výroba e-posteru

1) V programu MS PowerPoint:

    a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby) v “Návrh/Vzhled stránky"

    b) vložení textů, grafů a obrázků

    c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PPT , PPTX (převod do PDF

         zajistíme).  

 

2) V jiných programech (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress atd.)
    a) nastavení velikosti dokumentu (šířka 52 cm, výška dle potřeby)
    b) vložení textů, grafů a obrázků

    c) zaslání přes registrační formulář ON-LINE REGISTRACE AKTIVNÍ ÚČASTI ve formátu PDF.  
 

Videa

Ke každému e-posteru lze přiložit libovolný počet videí. Videa prosím zasílejte přes úschovnu

na email: alexova@bos-congress.cz 

Podporované formáty videí: avi, mp4, wmv, webm

Všechny E-postery musí být odeslány do 5. 3. 2020, aby mohly být prezentovány na konferenci.

PŘEDNÁŠKY

Ke všem přednáškám v rámci programu bude k dispozici dataprojektor s počítačem vybaveným MS Office Windows. Prosíme omezit užívání vlastní techniky jen na nejnutnější případy. Přednášející mají možnost o přestávkách kontaktovat obsluhu promítací techniky a dohodnout se na formě a technických požadavcích pro svou prezentaci.

 

Počítačová specifikace  - Instrukce pro PowerPoint

 • Prosíme, uložte Vaši prezentaci ve verzi “Prezentace aplikací PowerPoint“  (*ppt) či (*.pptx), abychom Vám mohli garantovat úspěšné otevření Vaší prezentace na našich  počítačích.

 • Doporučujeme uložení prezentace ve formátu PPT, PPTX před uložením ve formátu PPS

 

Fonty

 • Pouze fonty, které jsou součástí základní instalace MS-Windows (Czech version of  Windows) budou dostupné. Použití jiných fontů může způsobit   špatné zobrazení stylu Vaší  prezentace.

 • Doporučené fonty: Arial, Times New Roman, Tahoma

 • Jestliže trváte na použití speciálních fontů, musíte tyto fonty uložit společně s prezentací.    

Použijte následující postup (Klikněte na “nástroje” pak “možnosti” pak “ukládání” a zaškrtněte   políčko “Vložit písma True Type”, následně prezentaci uložte).

Obrázky / Videa

 • JPG formát je nejpoužívanější program pro „vkládaní“ obrázků do prezentace.

 • GIF, TIF nebo BMP formáty jsou též akceptovatelné.

 • Pro kvalitní zobrazení obrázků při prezentaci je dostačující rozlišení  250 dpi. Větší rozlišení  obrázků pouze zvětšuje velikost souboru a nezlepší rozlišení bodů na plátně. Prosíme, komprimujte uložené obrázky v prezentaci v doporučeném rozlišení. 

 • Jestliže máte v prezentaci uložené video, prosíme, dostavte se s vyšším časovým předstihem do  sálu, ve kterém proběhne Vaše přednáška, kde vyzkoušíme, zda je Váš formát videa  kompatibilní s naším softwarem. 

 • VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows,  *.wmv Windows Media Video File) - přineste si vlastní codec  SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe)

Přenos prezentací a uložení

Na čem přinést prezentaci na konferenci

 • Prosíme, přineste své soubory a na jednom z uvedených medií CD-ROM (CD-R/RW), DVD-  ROM (DVD±R/RW) nebo USB flash disk.

 • Uložte všechny soubory spojené s prezentací do jedné složky. (PowerPoint, film /video soubory,etc.).

 • Jestliže přednášíte více prezentací v průběhu konference, uložte si prezentace do odlišných  složek a pojmenujte tak, aby nemohlo dojit k nedorozumění při ukládání do našeho systému.

 • Vždy si udělejte zálohu Vaší prezentace a na druhé medium či přenosný disk.

Kam přehrát Vaší prezentaci na konferenci

 • Prosíme o dodání Vaší prezentace do přednáškového sálu ve čtvrtek 2.4.2020 od 18 do 19 hod nebo v pátek 3.4.2020 od 7.30 do 8.00 hod, pokud máte přednášku plánovanou pro první ranní blok. Pokud budete přednášet v dalších blocích, prosíme, využijte kávové přestávky či obědovou pauzu pro dodání podkladů, maximálně však nejméně 1½ hodinu před začátkem Vašeho bloku.

 • Technici  v sále Vaší prezentaci nahrají do systému tak, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat  zda se zobrazuje správně. Berte prosím na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, nebývá čas na kontrolu. -

 • Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dálkového ovládání, které Vám o přestávce předvede přítomný technik.

 • Po skočení konference, budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny.

VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. K dispozici bude časomíra.

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

15. – 17. dubna 2021, Praha

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS.org.png

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Mgr. Eva Černá

Tel.:    +420 475 214 224

GSM: +420 702 055 495

Email: cerna@bos-congress.cz

© 2020 BOS. org s. r. o.   www.perinatologie.org

Formulář pro Vaše dotazy, neslouží k registraci:

 • Facebook