POSTEROVÁ SEKCE KONFERENCE

P01     Buláková S., Huml K., Pilka R.: Marfanův syndrom a gravidita

            Porodnicko-gynekologická klinika, Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Olomouc, Česká republika

 

P02     Bydžovská I.: Indukce porodu

            Gynekologicko – porodnické oddělení, KN Plzeň, Česká republika

 

P03     Durdova V.3, Roubalova L.1, Langova K.2, Kroutilova V.3, Kratochvilova T.3, Pilka R.3, Lubusky M.3: Maternal serum levels of PlGF and

            sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in the third trimester in predicting preeclampsia

           1Department of Clinical Biochemistry, University Hospital Olomouc, Czech Republic

           2Department of Medical Biophysics, Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, Czech Republic

           3Department of Obstetrics and Gynecology, Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, University Hospital Olomouc, Czech                Republic

 

P04     Gregor M., Špaček J.: Porodnické umění a jeho role v dnešním porodnictví

            Porodnická a gynekologická klinika, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Česká republika

 

P05     Jiráková I., Zakopal P., Richter P., Slezáček V.: Spontánně vzniklé hemoperitoneum u těhotné pacientky způsobené rupturou uterinních

            cév na podkladě endometriózy

            Nemocnice Pardubického kraje, Svitavská nemocnice a.s., Gynekologicko-porodnické oddělení, Svitavy, Česká republika

 

P06     Jouzová A.1, Hruban L.1, Šmardová L.2, Janků P.1, Gerychová R.1, Ventruba P. 1: Difúzní velkobuněčný B-lymfom v graviditě: kazuistika

           a přehled současných doporučení

           1Gynekologicko – porodnická klinika MU a FN v Brně

           2Interní hematologická a onkologická klinika MU a FN v Brně

 

P07     Kolářová V.: Dehiscence po ruptuře děložní v předchozím těhotenství po myomektomii

           Porodnicko-gynekologická klinika FNOL, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

P08     Kopencová J.: Cytomegalovirová infekce v graviditě

           Nemocnice Nový Jičín a.s., Česká republika

 

P09     Kraf J., Lincová M., Mikysková I.: Parvovirus B19 jako možná příčina intrauterinního úmrtí plodu – kazuistika

           Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha, Česká republika

 

P10     Kratochvílova T.1, Roubalova L.3, Langova K.2, Kroutilova V.1, Durdova V.1, T., R., M. Lubusky1:  

            Maternal serum levels of pigf sFlt-1 in a low-risk population of pregnant women in predicting delivery of an sga newborn

           1Department of Obstetrics and Gynecology, Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, University Hospital Olomouc, Czech

             Republic

           2Department of Medical Biophysics, Palacky University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, Czech Republic          

           3Department of Clinical Biochemistry, University Hospital Olomouc, Czech Republic

 

P11     Magulová E.: Vliv plasmaferézy na jaterní enzymy při závažném HELLP syndromu

           Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Nový Jičín, Česká republika

 

P12     Malaník J., Szwarc M., Režňák L., Lučan P., Nevlud Z.: Přehled porodů na gynekologicko porodnickém oddělení Slezské nemocnice

           v Opavě za roky 2014-2018 s přihlédnutím k věku rodičky

           Gynekologicko porodnické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě p.o., Opava, Česká republika

 

P13     Mojhová M.1, Mikysková I.1, Zikán M.1, Mašek M.2: Akutní apendicitis v šestinedělí – kazuistika

           1Nemocnice Na Bulovce, Gynekologicko – porodnická klinika, Praha, ČR, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika

           2Radiodiagnostická klinika Nemocnice na Bulovce, Česká republika

 

P14     Novotná M., Gaillyová R., Trusková P., Vrbková J.: Hlavní nedostatky v komunikačních dovednostech zdravotníků při kontaktu

           s rodinami s Downovým syndromem a možnosti zlepšení

           Porodní sál, FN Brno, Česká republika

 

P15     Ponczová L.: Nejasná neurologická diagnóza v graviditě končící letálně

           Gynekologie a porodnictví, Městská nemocnice Ostrava

 

P16     Šimková L., Martiníková D., Hyklová P., Fabian M., Smetanskyi V.:  Kinesiotaping – Proč ne?

            Gynekologicko-porodnické oddělení, Slezská nemocnice v Opavě, Opava, Česká republika

 

P17     Viletoví T., Kapoum M.: Perinatologické výsledky rodiček starších 40 let v MN za desetileté období

            Gynekologicko – porodnické oddělení, Mulačova nemocnice s.r.o, Plzeň, Česká republika

 

P18     Vojtěch J. Ondrová S., Hašlík L., Pock R., Hanulíková P., Hamplová Běhávková K., Heřman H., Krofta L., Feyereisl J.: Efektivita využití

            poměru SFLT / PLGF při detekci pozdní formy fetální růstové restrikce – průběžné výsledky studie

            Ústav pro péči o matku a dítě, Centrum fetální medicíny, Praha, Česká republika

 

P19     Záhumenský J., Pšenková P., Drabiščáková P., Križko M., Oťapková P., Papcun P.:

            Porovnanie náhľadu rodičiek na kvalitu poskytovanej starostlivosti na II. GPK LFUK a porovnanie so stavom v nemocniciach v USA.

           Využitie HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) v sledovaní kvality poskytovanej   

           starostlivosti.

           Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava, II. Gynekologicko porodnická klinika, Bratislava, Slovenská republika

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 

A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny

15. – 17. dubna 2021, Praha

SEKRETARIÁT KONFERENCE

BOS.org.png

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Mgr. Eva Černá

Tel.:    +420 475 214 224

GSM: +420 702 055 495

Email: cerna@bos-congress.cz

© 2020 BOS. org s. r. o.   www.perinatologie.org

Formulář pro Vaše dotazy, neslouží k registraci:

  • Facebook