POSTERY

 

P1  Kazuistika - cholecystolythiáza s iritací pankreatu v těhotenství

      Bačík O.

 

P2  BILATERÁLNÍ TUBÁRNÍ GRAVIDITA - kazuistika

      Bárta J., Klát J.

 

P3  KLINICKÝ VÝZNAM RUTINNÍHO ULTRAZVUKOVÉHO SCREENINGU RŮSTOVÉ   

      RESTRIKCE VE TŘETÍM TRIMESTRU GRAVIDITY

      Benešová M., Stramská I., Svatoň K., Chudáček P.

 

P4  KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM V GRAVIDITĚ

       Blažková J.
 

P5  MOŽNOSTI VYUŽITÍ 3D TISKU V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII

       Botsyurko R.

 

P6  Ruptura aneurysmatu lienální tepny v graviditě

       Buláková S.

 

P7  GRAVIDNÍ PACIENTKA S PREEKLAMPSIÍ KOMPLIKOVANOU SUBARACHNOIDEÁLNÍM

      KRVÁCENÍM ZPŮSOBENÝM RUPTUROU MOZKOVÉHO ANEURYSMATU

      Frgálová A.

 

P8  Perinatální paliativní péče

       Hálek J., Rellová J.

 

P9  Devaskularizace pánve pomocí ligatur hypogastrických arterií (HAL) v

      managementu postpartální hemoragie

      Hanulíková P.

  

P10  Diagnostická přesnost prenatální diagnostiky při detekci abnormálně

        invazivní placenty: implementace „Pro forma for ultrasound reporting

        in suspected abnormally invasive placenta (AIP): an international

        consensus “

        Hanulíková P.

 

P11  RUPTURA DĚLOHY U PACIENTKY S PŘÁNÍM VBA2C S NÁSLEDNOU POSTPARTÁLNÍ

        HYSTEREKTOMIÍ

        Honová S.

 

P12  BIOCHEMICKÉ MARKERY KARDIÁLNÍ A PLACENTÁRNÍ DYSFUNKCE V TĚHOTENSTVÍ

        S RŮSTOVOU RESTRIKCÍ A PREEKLAMPSIÍ

        Horejsková S.

 

P13  Úspěšný bipolární obrat plodu zevními hmaty přispívá k snížení    

        frekvence císařských řezů. Naše 2leté zkušenosti

        Hyklová P.

 

P14  Purulentní symfyzitida - kazuistika

        Hytha O.

 

P15  PROGNÓZA NOVORODENCOV S ODTOKOM PLODOVEJ VODY V PREVIABILNOM

        OBDOBÍ

        Chovancová D.

 

P16  Význam péče porodní asistentky v poporodním období ženy

        Janoušková K.

 

P17  Hydrocolpos u plodu jako příčina závažné postnatální komplikace

        Jouzová A.

 

P18  NEIMUNNÍ HYDROPS PLODU         

         Kratochvílová T., Maděrková Tozzi M., Durdová V., Ľubušký M.

 

P19  Placenta increta

        Kutová T.

 

P20  Význam STM v perinatologii

         Lázničková L.

 

P21  AKUTNÍ ATAKA ZÍSKANÉ TROMBOTICKÉ TROMBOCYTOPENICKÉ PURPURY ANEB

        ÚSPĚŠNÁ LÉČBA VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU V TĚHOTENSTVÍ

        Macečková P.

 

P22  Význam 3D ultrazvukového vyšetření CNS plodu

         Maděrková Tozzi M.

 

P23  Spontánní koncepce trojčat krátce po císařském řezu

         Osičková V.

 

P24  Časné použití eculizumabu u pacientky s postpartálně vyjádřeným

         atypickým hemolyticko-uremickým syndromem

         Piegzová A.

 

P25  Spokojenost žen s porodem

         Ratislavová K.

 

P26  Mimonemocniční zástava ve 36.týdnu těhotenství - kazuistika

        Sebroňová Š.

 

P27  Farmakologický management spontánního potratu v I. trimestru, v

        období od 1.10. 2019 do 31.12. 2020 na gynekologicko-porodnickém

        oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

        Sejkorová K.

 

P28  Postpartální trombotický mikroangiopatický syndrom

        Sýkorová K.

 

P29  Akutní feto-fetální transfuze jako závažná komplikace monochoriální

        gravidity ve 3.trimestru

        Šafářová R.

 

P30  SÉROVÉ MATEŘSKÉ ANALYTY sFlt/PlGF A JEJICH VÝZNAM PŘI HYPERTENZNÍCH    

        ONEMOCNĚNÍCH V TĚHOTENSTVÍ

        Šafářová R.

 

P31  COVID-19 A TĚHOTENSTVÍ – NAŠE ZKUŠENOSTI ZA 2 ROKY PANDEMIE

        Šinská A.

 

P32  Prenatální diagnostika polycystozy ledvin - aktuální možnosti

        Špálová I.

 

P33  Heterotopická gravidita - diagnosticko-terapeutický algoritmus

         Teemane B. I. M. 

 

 

P34  TĚHOTENSTVÍ U PACIENTKY PO TRANSPLANTACI LEDVINY PRO FANCONIHO

         NEFRONOFTÍZU

         Vaňková K.

 

P35  UŽITÍ B-LYNCHOVA KOMPRESNÍHO STEHU DĚLOHY V LÉČBĚ HYPOTONIE

         DĚLOŽNÍ PŘI CÍSAŘSKÉM ŘEZU

         Vávra K., Špaček R., Vaňková K., Šimetka O.

 

P36  MANAGEMENT FETÁLNÍ RŮSTOVÉ RESTRIKCE - KLINICKÝ PROTOKOL 2022

         Vojtěch J., Hašlík L., Koucký M., Macková K., Šimják P., Hanulíková P., Černý A.,

         Brandejsová A., Pařízek A., Krofta L.

XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PERINATOLOGIE 
A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny
7. - 9. dubna 2022, Praha